Halistore.com
Sepetim 0 ürün 0 TL
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Giriş Yap

Yeni misin? Üye Ol
Kayıt OlHesabın var mı? Giriş Yap
Türkçe English

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR

1.1. SATICI

%MAGAZALAR%
 
1.2. ALICI
 
Adı Soyadı :  %AD%                                       
Adresi : %ADRES%
Telefon : %TELEFON%
E-Posta adresi : %EMAIL%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İşbu Sözleşme’de yer alan;
 
Site: Satıcı tarafından Alıcı’ya tedarik edilecek olan Ürün’ün/Ürünler’in yayınlandığı/ilan edildiği www.halistore.com alan adlı internet sitesini,
Alıcı: Site'de yayınlanan/ilan edilen Ürün’ü/Ürünler’i satın alan gerçek veya tüzel kişiyi,
Satıcı: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Sözleşme konusu Ürün’ü/Ürünler’i Alıcı’ya tedarik edecek olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Ürün/Ürünler: Satıcı tarafından Alıcı’ya tedarik edilecek olan ve ayrıntıları işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen malı/malları,
ifade eder.
 
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
 
İşbu sözleşmenin konusu, Site’de yayınlanan/ ilan edilen ve aşağıda ayrıca nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün/Ürünler’in Alıcı tarafından satın alınması ve Satıcı tarafından tedarik edilmesi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 
4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
 
Alıcı tarafından Satıcı'dan elektronik ortamda sipariş edilen ürünün; özellikleri, adedi, satış bedeli, teslimat/fatura adresi, teslimat kişisi ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir:
 
%SEPET%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. GENEL HÜKÜMLER
 
5.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcı’nın tam ad soyad/ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerini, işbu Sözleşme akdedilmeden önce, “Ön Bilgilendirme Formu” nda okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı'nın, Sözleşme konusu Ürün’ü/Ürünler’i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ü/Ürünler’i kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün’ün/Ürünler’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün/Ürünler’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Ürün’ün/Ürünler’in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün’ün/Ürünler’in bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün’ü/Ürünler’i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.
 
5.2. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.
 
5.3. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte, yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile Ön Bilgilendirme Formu’nda ve işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı'nın, Sözleşme konusu Ürün’ü/Ürünler’i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ü/Ürünler’i kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün’ün/Ürünler’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün/Ürünler’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir.
 
5.4. Ürünün/Ürünlerin/Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda Alıcı;
 
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
 
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin Satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde Alıcı, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
 
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin Satıcı’ya yöneltilmesinden itibaren azami 30 (otuz) iş günü içinde yerine getirilmesi gerekir.Ancak 13 Haziran 2014 tarihli Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ekinde sayılan malların satışında, bu yönetmelik uyarınca belirlenen ücretsiz onarım süreleri dikkate alınır.
 
5.5. Teslim masrafları (kargo ücreti) Alıcı tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, Ürün’ün/Ürünler’in teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi
verilen Ürün’ün/Ürünler’in teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
 
5.6. Satıcı’nın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, Satıcı, Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün’ü/Ürünler’i Alıcı’ya tedarik edebilir.
 
5.7. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirecek ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edecektir.
 
5.8. Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in teslimatı için, Ürün’ün/Ürünler’in bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün’ün/Ürünler’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün/Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
5.9. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Ürün’ü/Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı; siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ila 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. Kredi kartı ile taksitli / vadeli yapılan ödemelerde, bankanın ilgili uygulamaya ilişkin kuralları geçerli olacaktır ve iade de banka tarafından taksitli/vadeli olarak yapılabilecektir.
 
5.10. Taraflar, Site’nin Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; Site üzerinde gerçekleştirilen satışlara ilgili olarak Site’nin herhangi bir yasal sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
5.11. Taraflar , Site’nin, Site’de yayınlanan/ilan edilen mallar ile ilgili olarak satıcı, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya mecra kuruluş sıfatının bulunmadığını ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcı olduğunu,malların tedariki/teslimi ilgili her türlü eylemin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini bildiğini ve bu sebeple mallar ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Site’nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; mallara ilişkin faturanın Satıcı tarafından kesileceğini bildiğini; bu nedenlerle Site’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili hükümler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmadığını; Site’nin sadece Alıcı tarafından yapılan ödemeyi Satıcı’ya iletmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
Taraflar, Site’ye tahsilat sürecinin yönetimiyle sınırlı temsil yetkisi verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kapsamda, Alıcı tarafından ödenen satış bedeli Site tarafından Satıcı namına tahsil edilecek ve Satıcı’ya iletilecektir.
 
Alıcı Sözleşme konusu Ürün’e/Ürünler’e yönelik satış bedelini Site’ye ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş sayılacak ve bir daha Satıcı’ya ödeme yapmayacaktır.
 
Satıcı; Alıcı’nın Site’ye ödeme yapmakla ödeme borcunu ifa etmiş sayılacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
Taraflar, Site’ye yukarda belirtilen sınırlı temsil yetkisini vermeyi kabul etmedikleri veya verdikleri yetkiyi geri aldıkları takdirde, Üyelik Sözleşmeleri feshedilecek, Üye olarak değerlendirilmeyecek ve Site üzerindeki hizmetlerden yararlanamayacaklardır.
 
6. CAYMA HAKKI
 
6.1. Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün/Ürünler’i teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Ürün/Ürünler’i reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için14 (ondört) günlük cayma süresi içerisinde, Site’nin [email protected] e-posta adresine yazılı bildirimde bulunması şarttır.
 
6.2. Alıcı’nın işbu Sözleşme’nin 6.1. numaralı maddesinde belirtilen e-posta adresi üzerinden cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, satış bedeli (Alıcı tarafından ödenen kargo masrafı hariç) Site tarafından Alıcı’ya, ek bir masraf yükletilmeksizin, iade edilecektir.
 
Bedel iadesinde ödeme yöntemini sağlayan aracı firmadan kaynaklanan nedenlerle gecikme olması halinde, bu gecikmeden Satıcı veya Site sorumlu tutulmaz.
 
 
6.3. Alıcı, iade edilecek Ürün’ün/Ürünler’in faturası, orjinal kutusu, ambalajı, parça, materyalleri ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının yanı sıra, varsa hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerle birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak cayma hakkının kullanılmasından sonra on gün içinde teslim edilmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
6.4. Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilen hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözkonusu haller şu şekildedir:
 
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler
ı) ilgili mevzuat uyarınca cayma hakkı kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler
 
 
7. YETKİLİ MAHKEME
 
İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; sözkonusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 
 
8. YÜRÜRLÜK
 
İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
 
 
 
 

 

%ADRES%

 

 

 

 

Halistore.com © 2024 | Bu site C2C Yazılımı® C2C Yazılımı ile hazırlanmıştır

Sayın Müşterilerimiz;

Siparişiniz öncesi, WhatsApp iletişim hattımız üzerinden stok teyiti yaptırınız lütfen.

Sağlıklı günleri dileriz.