Halistore.com
Sepetim 0 ürün 0 TL
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Giriş Yap

Yeni misin? Üye Ol
Kayıt OlHesabın var mı? Giriş Yap
Türkçe English

GİZLİLİK VE KULLANIM ŞARTLARI


 

GİZLİLİK VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

www.halistore.com alan adlı web sitesi (kısaca “Site” olarak anılacaktır) Evser Ltd. Şti. Firması (kısaca “ Halistore ” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olup; Site’nin tüm hakları Halistore’ye aittir. Site’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan/ziyaret eden tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu Kullanım Koşulları’nı (kısaca “Koşullar” olarak anılacaktır) ve işbu Koşullar’ın ayrılmaz parçası ve eki Gizlilik Poltikası’nı kabul etmiş sayılır. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu Koşullar’da yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

1. Tanımlar

Halistore: Evser Ltd. Şti. Firmasını,

Site: Halistore tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.halistore.com alan adlı web sitesini,

Kullanıcı(lar): Site’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen ve Site’de sunulan hizmetlerden işbu Koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi(ler)i,

Hizmet(ler): Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme’de tanımlı iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Halistore tarafından Site içerisinde ortaya konulan uygulamaları,

Link(ler): Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı,

İçerik(ler): Site ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,

Gizlilik Politikası: Site’de erişilebilen ve işbu Koşullar’ın ayrılmaz bir parçasını oluşturan gizlilik politikasını

ifade etmektedir.

 

2. Genel Hükümler

2.1. Kullanıcılar’ın Hak ve Yükümlülükleri

2.1.1. Kullanıcılar, Halistore’nin sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve Site üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu Koşullar’a, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.1.2. Halistore’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcılar’ın, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Halistore’nin ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını ve/veya bu nitelikte herhangi bir yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Halistore ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.1.3. Site dâhilinde üçüncü kişiler veya Kullanıcılar tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Halistore’nin, Halistore’nin işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Halistore çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Halistore, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

2.1.4. Kullanıcılar, Site’yi kullanarak, Halistore’nin, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. Kullanıcılar’ın işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Halistore’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.1.5. Kullanıcılar, Halistore’ye Site dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İçerikler’in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Halistore, Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen veya Site üzerinden Kullanıcılar tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

 

2.2. Halistore’nin Hak ve Yükümlülükleri

2.2.1. Halistore dilediği zaman, Site’de bildirmek suretiyle, Hizmetler’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site’de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu Hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Kullanıcılar’a da değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

2.2.2. Halistore, Site dâhilinde sunulan Hizmetler’i ve İçerikler’i her zaman değiştirebilme ve kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. Halistore, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

2.2.3. Teknik sorunlar sebebiyle Site’ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, Kullanıcılar’ın yaşayacağı sorunlardan Halistore sorumlu tutulamaz.

2.2.4. Kullanıcılar, Halistore’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Halistore tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde Halistore tarafından yapılabilir. Halistore tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılar’a aittir.

2.2.5. Site’de, Halistore’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir. Halistore, Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerinin, dosyaların ve içeriklerin, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinde sunulan hizmetlerin veya ürünlerin veya bunların içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bunların güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, sözkonusu içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya içerikler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Halistore, kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başkaca web sitelerinin gizlilik politikaları hakkında da herhangi bir garanti ve taahhütte bulunmamaktadır. Söz konusu siteler, ziyaretçilerin kimliğini, adresini elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgilerini muhafaza ediyor ve kullanıyor olabilir. Kullanıcılar tarafından söz konusu sitelere herhangi bir kişisel bilgi verilmesi, tamamen Kullanıcılar’ın kendi inisiyatiflerinde ve kendi risklerindedir.

 

3. Fikri Mülkiyet Hakları

3.1. Site’nin tüm elemanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar - hepsi birden “Halistore’nin telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Halistore’ye ait ve/veya Halistore tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, Halistore hizmetlerini, Halistore bilgilerini ve Halistore’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Halistore’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Koşullar dâhilinde Halistore tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar, Halistore’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

3.2. Halistore’nin işbu Koşullar dâhilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, Halistore hizmetleri, Halistore bilgileri, Halistore’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Halistore ticari markaları, Halistore ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

3.3. Site’de Kullanıcı tarafından yüklenen her türlü yazılı ve görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde, fikri mülkiyet hakları Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcı Halistore’ye söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, internet, intranet veya başka mecralarda yayınlamak, dağıtmak, çoğaltmak veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 

4. Gizlilik Politikası

Halistore, Site’de, Kullanıcılar’la ilgili bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Halistore, Kullanıcılar’a ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

5. Değişiklikler

Halistore, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Koşullar’ı herhangi bir zamanda, Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşullar’ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

6. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Halistore, işbu Koşullar’dan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Halistore açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Halistore ’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde olan ve gerekli özeni gösterilmesine rağmen önlenemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları Halistore’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site ’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu Koşullar dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Koşullar’dan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Yürürlülük

İşbu Koşullar, Halistore tarafından Site’de ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, Site’yi kullanmakla, işbu Koşullar’ı tüm hükümleriyle kabul etmiş olmaktadırlar.

 

EK: Gizlilik Politikası

www.halistore.com alan adlı web sitesinin (kısaca “Site” olarak anılacaktır) tüm hakları Evser Ltd. Şti. Firmasına (kısaca “Halistore ” olarak anılacaktır) aittir. Halistore, Site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Halistore, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amaçlarıyla da kullanılabilir.

Site’ye Üye olunması ve/veya Site üzerindeki Foruma ve/veya anketlere katılım için Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, posta veya e-mail adresleri gibi) Halistore’ye iletmeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, öncelikle kullanıcıyla temas kurmak amacıyla kullanılacaktır. Bununla beraber, Kullanıcılar tarafından Halistore’ye iletilen bilgiler, Halistore veya Halistore’nin işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla doğrudan ve/veya dolaylı olarak pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, gerek Kullanıcılar tarafından Halistore’ye iletilen bilgiler ve gerekse Kullanıcılar tarafından Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, Halistore ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

Halistore, kullanıcılara ve kullanıcıların Site’yi kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Halistore, Site dâhilinde başkaca sitelere link verebilir. Halistore, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Halistore, işbu Gizlilik Politikası’nda açıkça belirtilen hükümler saklı olarak, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, kişisel bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar;

  • a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
  • b. Halistore’nin kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;
  • c. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi

halleridir.

Halistore, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli teknik tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Halistore’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Halistore’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Halistore, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Site’de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Halistore’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Halistore.com © 2024 | Bu site C2C Yazılımı® C2C Yazılımı ile hazırlanmıştır

Sayın Müşterilerimiz;

Siparişiniz öncesi, WhatsApp iletişim hattımız üzerinden stok teyiti yaptırınız lütfen.

Sağlıklı günleri dileriz.